Treball amb famílies

L’acció educativa a la PES no es pot limitar al treball amb els menors, que són els qui participen directament el servei; cal que la tasca educativa es faci extensible a les famílies d’aquests per evitar la parcialització en la intervenció i aconseguir una acció globalitzada. Cal dir, però, que amb els majors d’edat, la possibilitat de treballar conjuntament amb la família es pacta amb el jove.

 

És evident per a nosaltres que la família és un element clau en la formació i desenvolupament dels infants i joves. La família amb la seva manera d’ésser contribueix i sosté un determinat tipus de valors que són transmesos als fills. En aquest sentit, ens plantegem diferents dimensions en la intervenció amb les famílies com: crear espais de vinculació, de participació, de formació i de seguiment individual.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES SANT BOI
C/Salvador Allende, 6 · 08830 Barcelona
Tel. 93 654 30 07 
pes.santboi@salesians.cat