Centre Obert

El projecte Centre Obert acull infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys en situació de vulnerabilitat, en un espai educatiu no formal, en un clima de família, que els permet adquirir aprenentatges i construir el seu propi creixement personal.

Els CENTRES OBERTS es defineixen com a “serveis diürns que realitzen una tasca educativa, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització; l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, que compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses”.

DADES

Estructura del Centre Obert:

  • Secció d'Infància:
    • Grup Mitjans: de 6 a 8 anys
    • Grup Grans: de 9 a 11 anys
  • Secció d'Adolescència:
    • Grup Adolescents: de 12 a 14 anys
    • Grups Juvenils: de 15 a 18 anys

Hi ha un educador referent per cada grup i una responsable del servei. I a més rep el suport de la Directora General de tota l'entitat.

Hi ha entre 10 i 12 destinataris per grup, un total de 40/48 places. El calendari del curs és de setembre a juny ,amb activitats extraordinàries al Nadal i al mes de juliol.

L'atenció és diària i l'horari d’atenció grupal és de 17 a 20 hores.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES SANT BOI
C/Salvador Allende, 6 · 08830 Barcelona
Tel. 93 654 30 07 
pes.santboi@salesians.cat