Què fem?

QUÈ FEM?

La nostra presencia és basa en alguns aspectes clau del Sistema Preventiu Salesià:

  • L’organització i el tipus de vida familiar en la que tots, començant pels educadors tinguin certes qualitats humanes: atenció directa amb els infants i joves, tracte familiar, presència, amabilitat, diàleg.  
  • La clara identitat de la nostra proposta per part dels educadors. Això ens exigeix l’aprofundiment en les motivacions de l’opció educativa, la preparació necessària per portar a terme el projecte amb qualitat, un profund coneixement de la realitat juvenil i l’actualització del nostre estil en les situacions quotidianes.  
  • La participació i protagonisme de tots, especialment dels joves.  
  • Una clara definició de les funcions i responsabilitats dels equips, promovent la col·laboració i la complementarietat; i la claredat en la definició i gestió dels programes i del finançament de cara a les institucions civils o eclesiàstiques.

Vivim el goig de sentir-nos cridats com a educadors/es i com a comunitats a acompanyar els infants, adolescents i joves, especialment els més pobres i necessitats, en l’aventura de descobrir el sentit que volen donar a la seva vida. Això en una societat que no sempre els ajuda ni els ho possibilita.

Ho volem fer amb el mateix afecte i estil amb que Don Bosco va actuar, i amb la mateixa pedagogia, el Sistema Preventiu: 

  • Una presència feta de proximitat afectiva, de participació en la seva vida, d’acompanyament, d’animació, de testimoni i de proposta vocacional.  
  • Una presència que creu en el protagonisme dels infants i joves, que es concreta en processos personals i de grup i que acompanya itineraris educatius.  
  • Una presència viscuda en comunitats educatives on tots hi tenim un paper i un lloc i que lluiten  per esdevenir veritables comunitats humanes i cristianes, i que viuen en un món cada cop més intercultural i interreligiós.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES SANT BOI
C/Salvador Allende, 6 · 08830 Barcelona
Tel. 93 654 30 07 
pes.santboi@salesians.cat